.

Tedd ki számítógéped asztalára a cegiranytu.hu linkjét és mindig egy kattintásra leszel az üzleti megoldások tárházától!

Az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató, ha nem szerepel a kereskedelmi hatóság nyilvántartásában, legkésőbb 2008. március 15-éig fogadhat el hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést.

Szabályzat minta kereskedelmi tevékenységhez >>>

Kapcsolt vállalkozás szerződés nyilvántartó

Pénzmosási szabályzat minta

Pénzügyi szolgáltatók részére

Legutóbbi módosítás hatályos 2017.október 9. -től.

A minta használatával a szabályzat gyorsan testreszabható!

A Pénzmosási szabályzat minta pénzügyi szolgáltatáshoz ára: Árlista

A megrendelőlaphoz >>>

Ha a megrendelést követően nem kapod meg az automatikusan küldendő visszaigazolást, úgy gondoskodj róla, hogy a cegirany@cegiranytu.hu e-mail címről érkező levelek fogadását az internet elérési rendszered (levelező; szerver) ne akadályozza. Amennyiben ezt saját magad nem tudod megoldani, úgy kérj meg egy hozzáértőt a környezetedből!

A 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról bizonyos tevékenységek végzése esetén kötelező jelleggel írja elő a szabályzat készítési és a bejelentési kötelezettséget.

Új törvény 2017. július 1-től hatályos. >>>

1. § (1) E törvény hatálya – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – kiterjed a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező

a) hitelintézetre;

b) pénzügyi szolgáltatóra;

c) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre;

d) önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra;

e) nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végzőre;

f) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőre; Szabályzat minta >>>

g) könyvvizsgálói tevékenységet végzőre;

h)

- könyvviteli (könyvelői),

- adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzőre; Szabályzat minta >>>

i) játékkaszinót, kártyatermet működtetőre vagy távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot, online kaszinójátékot szervezőre;

j) nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedőre; Szabályzat minta >>>

k) árukereskedőre, amennyiben tevékenysége folytatása során kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el; Szabályzat minta >>>

l) ügyvédre, közjegyzőre és

m) bizalmi vagyonkezelőre

(a továbbiakban együtt: szolgáltató).

cegiranytu.hu         - az üzleti megoldások         tárháza


További oldalaink, írásaink

A cegiranytu.hu számos ingyenes és kedvező árú információs termék elérését teszi számodra elérhetővé.
E termékeket a törvényi változások, illetve a felhasználói észrevételek figyelembe vételével folyamatosan frissítjük.

További információ a termékről Miért használnád ezt a terméket? PayPal fizetési lehetőség is van!
Termékbörze Partnerlinkek

Ha kérdezni szeretnél, akkor látogasd meg a Cégiránytű tanácsadó oldalunkat.

Cégiránytű tanácsadó

További információk a termékről

Tartalom:

I. A SZABÁLYOZÁS CÉLJA

II. A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA

III. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

IV. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. RÉSZ: A Pmt. SZERINTI RENDELKEZÉSEK

V. ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA

V.1. Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség

V.2. Az ügyfél-átvilágítási intézkedések

V.2.1 Általános szabályok

V.2.2. Az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése

V.2.3. Vezetői jóváhagyástól függő ügyletek

V.2.4. Benyújtandó dokumentumok

V.2.5. A tényleges tulajdonosok azonosítása

V.2.6. Monitoring, megerősített eljárás

V.2.7. Az üzleti kapcsolat megszüntetésének esetei

V.3. Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

V.4. Fokozott ügyfél-átvilágítás

V.4.1. Személyesen meg nem jelenő ügyfél

V.4.2. Kiemelt közszereplők átvilágítása

V.4.3. Külföldi székhelyű szolgáltatóval történő levelező kapcsolat

V.4.4. 300.000 forintot elérő vagy meghaladó pénzváltás

V.4.5. Minden egyéb esetben

V.5. Más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás

V.6. A pénzátutalásokat kísérő adatok

V.7. Auditált elektronikus hírközlő eszköz használata

V.8. Belső kockázatértékelés

VI. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

VI.1. A bejelentés tartalma és megtételéhez kapcsolódó szabályok

VI.1.1. Ügylet felfüggesztése

VI.1.2. Mentesség

VI.2. A felfedés tilalma

VII. BELSŐ ELLENŐRZŐ ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZER

VII.1. Visszaélés-bejelentő rendszer

VIII. KIJELÖLT SZEMÉLY

2. RÉSZ: A KIT. SZERINTI RENDELKEZÉSEK

IX. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELRENDELT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK ELRENDELÉSÉNEK CÉLJA

X. A PÉNZÜGYI ÉS A VAGYONI KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA

X.1. Szűrő-monitoring rendszer

X.2. Bejelentési kötelezettség a Kit. alapján

X.3. A vagyon befagyasztása

X.4. A pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedések végrehajtása

XI. Kijelölt személy

3. RÉSZ: A PMT. ÉS A KIT. SZERINTI KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

XII. Az ügyféllel közvetlen kapcsolatban álló ügyintéző jogai és kötelezettségei

XIII. ADATVÉDELEM, NYILVÁNTARTÁS

XIV. CSOPORTSZINTŰ POLITIKÁK

XV. KÉPZÉSI PROGRAM

Mellékletek

1. sz. melléklet: AZONOSÍTÁSI ADATLAP

2. sz. melléklet: MAGÁNSZEMÉLY ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA

3. sz. melléklet: ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA

4. sz. melléklet: TÉNYLEGES TULAJDONOSOK KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZATA

5. sz. melléklet: KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZAT

6. sz. melléklet: Bejelentés pénzmosás és terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülésére utaló információról

6/1. sz melléklet: Az FIU elérhetőségei

6/2. sz. melléklet: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása, valamint az embargós korlátozások betartása szempontjából releváns listák elérhetőségei

7. sz. melléklet: Bejelentés pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alapján

A megrendelőlaphoz >>>

Miért használnád ezt a terméket?

A szabályzat minta célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) rendelkezéseit betartva, a tevékenységét megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltató, alkalmazni tudja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó normákat.

További cél az is, hogy a Pénzmosás és a terorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben (Pmt.) meghatározott bejelentési kötelezettségeinek a szolgáltatást végző eleget tudjon tenni, képes legyen felismerni tevékenysége során a pénzmosásra, illetve a terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, körülményt, valamint ennek megfelelő belső szabályzatot tudjon alkotni.

A segédlet használatával egy több napos munkát tudsz egy-két órára lerövidíteni.

Esztétikus, előre megszerkesztett felületek várják, hogy elvégezd a testreszabást, ami a személyi szerepkörök meghatározását, a feltétel rendszer pontosítását jelenti.

A szabályzat 43 oldal + a kilenc melléklet 11 oldal, tehát összesen 54 oldal kinyomtatva.

Az elválasztó sávba elhelyezett felkiáltó jelek arra figyelmeztetnek, hogy ott dolgod lehet.

Vannak előre beírt szövegek, amelyeket feltétlenül helyettesíteni kell.

Vannak példaként beírt szövegek, amelyek csak akkor maradhatnak, ha a vállalkozásodra illenek.

Az elválasztó sáv jobb oldalán a felügyeleti minta szövege olvasható.

Piros betűkkel jeleztük a felügyeleti követelményeket a szabályzat tartalmát illetően.

Kék betűkkel írtunk általunk javasolt szövegeket, illetve kommentárokat.

A tartalom jegyzék mellett aktív linkeket helyeztünk el, megkönnyítvén a közlekedést a szabályzatban.A baloldali szövegmezők közül szürke színűek azok, amelyek testre szabást igényelhetnek, de nem feltétlenül.

A megrendelőlaphoz >>>

PayPal fizetés

a PayPal fizetési lehetőség is rendelkezésedre áll (itt bankkártyával is fizethetsz!):

Penzmosasi mintak arai

Banki átutaláshoz, vagy csekkes fizetéshez (rózsaszínű postai utalvány) a felhasználási feltételekben találsz útmutatást. Adatainkat az oldal alján is megtalálod.

A megrendelőlaphoz >>>

Törvényi hivatkozások

2017. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

>>>

19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

>>>

21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről

>>>

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

>>>

Vállalkozások kamatelszámolása - alultőkésítési szabály

Vissza az elejére

Görgesd a terméklistát!

Partner linkek

Termékbörze

Vissza az elejére

AjánlóVissza az elejére